Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Geografická súťaž

  V týždni od 18. 6. do 22. 6. 2018 prebehla na II. stupni ZŠ J. I. Bajzu "Geografická súťaž". Zúčastnili sa jej žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Súťaž bola zameraná na preverenie vedomostí o jednotlivých svetadieloch a štátoch, mierkach máp a mapových znakov, geografických súradniciach, ...Na prvých 3 miestach sa umiestnili žiaci 7. ročníka, k čomu im srdečne gratulujeme.

 • Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu v Predmieri sa už po tretíkrát zapojila do vzdelávacích mobilít pre učiteľov financovaných zo zdrojov EU a vypracovala projekt s názvom Všetko pre radostné učenie sa v rámci výzvy 2017 programu Erasmus+. Koncom júla 2017 vyslala 2 učiteľky do Spojeného kráľovstva za účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií, aby tak zabezpečila rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu samotnej školy.

  Projektovým partnerom bola opäť vzdelávacia inštitúcia Pilgrims v Canterbury. Cieľom kurzov v rámci programu Erasmus+ bolo motivovať a inšpirovať učiteľov, zdieľať skúsenosti s učiteľmi z celého sveta a objaviť svoju kreativitu a následne motivovať a inšpirovať vlastných žiakov. Kurz CLIL a Metodológia pre učiteľov primárneho vzdelávania, ktorý absolvovala pani učiteľka Zdenka Klusová a Kurz Metodológia a anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa, ktorý absolvovala pani učiteľka Zuzana Bočková dali pani učiteľkám príležitosť zlepšiť si vlastnú angličtinu, zatiaľ čo v rovnakom čase ponúkli celý rad možností pre efektívnejšie vyučovanie angličtiny, vyzývali a povzbudzovali ich, aby prehodnotili "učiteľské presvedčenia a postoje" vo svetle súčasných trendov v metodológii.

 • Zber papiera

  Dňa 25. 6. 2018 (v pondelok) sa v areáli ZŠ Predmier v čase od 8:00 do 11:00 bude konať zber papiera, do ktorého sa zapoja aj všetci žiaci. Budú medzi sebou súťažiť, ktorá trieda prinesie a vyzbiera najviac kilogramov starého papiera.


 • Tu je záväzná prihláška: prihlaska-do-tabora_2018.pdf

 • MDD

  Dňa 1. 6. 2018 si pri príležitosti MDD pripravili učitelia v spolupráci so Športovým klubom Predmier zaujímavé súťaže. Deti preukázali svoju šikovnosť v rôznych disciplínach:

  - prelievanie vody z nádoby do nádoby pomocou špongie, jazda na kolobežkách, hádzanie loptičiek do nádoby, skok cez švihadlo, chôdza na chodúľoch, chytanie magnetických rýb, preskakovanie prekážok v gumákoch, navliekanie korálikov v časovom limite,...

  Za zvládnutie každej úlohy deti dostávali žetóny, za ktoré si mohli v obchodíku kúpiť rôzne hračky a iné drobnosti. Najatraktívnejšie odmeny boli maľovanie na tvár a hasičské auto. Na záver si učitelia tradične zahrali volejbal proti deviatakom. Tento rok vyhrali učitelia, takže im srdečne gratulujeme a chválime ich za výbornú hru.

 • Škola v prírode

  Žiaci štvrtého ročníka ZŠ J.I.Bajzu v Predmieri s pani učiteľkami Mgr. Deniskou Hvizdákovou a tr.uč. Mgr. Zuzanou Tomaníkovou sa v dňoch od 14. mája do 18. mája 2018 zúčastnili v škole v prírode v horskej chate Gumár v obci Kunerad /Rajecké Teplice/.

  V krásnom prírodnom prostredí mali možnosť rozvíjať kladný vzťah k prírode, formovať svoju osobnosť, zlepšovať svoju fyzickú vytrvalosť, vedieť využiť teoretické poznatky a prepojiť ich s praktickou činnosťou. Vyučovanie v škole v prírode malo špecifický charakter. Žiaci popri každodennom výchovno-vzdelávacom procese, ktorý prebiehal podľa pripraveného rozvrhu, mali možnosť dvakrát navštíviť Relax centrum v obci Konská pri Rajeckých Tepliciach, navštíviť zaujímavé Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach. Počas pobytu mali možnosť navštíviť farmu, kde sa oboznámili s množstvom domácich zvierat, pozorovali ako zvieratá žijú, ako sa o ne treba starať. Za odmenu sa každý žiak odviezol na koníkovi v sprievode skúseného ošetrovateľa. Žiaci zažili množstvo zábavy a zaujímavých aktivít, ktoré im počas pobytu pripravovali pani učiteľky: „Správny chlapec, správne dievča“, „Šifrovačka“, „Cisárove šaty“, „Zmrzlinový svet“, „Výzva“, „Karneval“, „Pyžamová party“, „Nočný pochod odvahy“, „Lesné dobrodružstvá“, „Opekačka“, turnaj v kalčete.

Naša škola

Utorok 21. 8. 2018

Zo života školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu,
  Bajzova 2, Predmier
 • 041 557 3134

Fotogaléria